De kaarten van Nonavproducts.com zijn rasterkaarten. Om ook bij ver inzoomen een hoge scherpte te behouden zijn er voor Zuidwest Nederland, de Waddenzee en het IJsselmeer meerdere lagen beschikbaar.

Uitgezoomd heeft u met de bovenste laag overzicht over een groter gebied, de vaarwegmarkeringen zijn ook wat groter ingetekend. Bij inzoomen zal OpenCPN overschakelen op de volgende laag met hogere resolutie. Hierdoor kunt u ver inzoomen met behoud van scherpte. De vaarwegmarkeringen zijn ook kleiner ingetekend. Bij sommige havens is er nog een derde laag beschikbaar waarmee u nog verder kunt inzoomen met behoud van scherpte.

Gebruik van de bestanden

Voorbeeld:

Voordeelpakket Compleet mei 2016 bevat de volgende downloadlinks:

 • Waddenzee

 • IJsselmeer Markermeer

 • Randmeren

 • Zuidwest Nederland

 • Noordzee

Met iedere downloadlink downloadt u een zip-bestand waarin de kaarten van het betreffende vaargebied staan.

Ieder zip-bestand bevat het volgende:

Een map KAP met daarin:

 • KAP-kaartbladen van het betreffende gebied;

 • Een submap Boeibestanden met daarin een gpx-bestand waarin de vaarwegmarkeringen voor het betreffende gebied staan in gpx-formaat;

 • Een submap Havenkaarten met daarin KAP-kaarten van de diverse havens in het betreffende gebied.

Voorbeeld:

Met de link IJsselmeer Markermeer downloadt u het volgende bestand:

ijsselmeer.zip

Dit gezipte bestand bevat het volgende:

Een map KAP met daarin:

 • 28 KAP-kaartbladen die het IJsselmeer en Markermeer dekken,

 • Een submap Boeibestanden, met daarin het bestand IJMMM.gpx, waarin de vaarwegmarkeringen voor het IJsselmeer en Markermeer staan in gpx-formaat,

 • Een submap Havenkaarten met daarin 14 KAP kaarten van diverse havens rondom het IJsselmeer en Markermeer.

Als een pakket uit meerdere downloadlinks bestaat, kunt u de kaarten downloaden die u wilt of die u denkt nodig te hebben.

Voor uw navigatietoepassing, bijvoorbeeld OpenCPN, kunt u de kaarten, havenkaarten en gpx-bestanden organiseren zoals het u het beste uitkomt. Als uw systeem bijvoorbeeld wat weinig geheugen heeft, kunt u die kaarten laden die u denkt nodig te hebben, de andere kaarten gebruikt u even niet.

GPX-files

De kaarten zijn eenvoudig van opzet. Het zijn tenslotte rasterkaarten, ze zouden kunnen worden volgepropt met informatie, maar met rasterkaarten kun je niet ongewenste informatie wegklikken. Alles wat erop staat, komt in beeld. En dat leidt al snel tot een overvloed aan informatie, wat de duidelijkheid en leesbaarheid niet ten goede komt. We hebben dus heel veel informatie gewoon weggelaten. Ook de namen van de boeien. En dat zou wel eens vervelend kunnen zijn. Vandaar dat we bij de kaarten ook vaarwegmarkeringbestanden leveren waarin de namen van de boeien wél staan. Dit zijn de gpx-bestanden die in OpenCPN kunnen worden geladen.

Voorbeeld:

Hier een stukje Oosterschelde.

We kunnen de namen van de boeien zichtbaar maken door het juiste gpx-bestand te laden met de Routemanager:

 Kies 'Importeer GPX-bestand..'

Kies zwn_2.gpx, het laden van het bestand kan even duren:

 En klik op 'OK'

Het gpx-bestand is nu als nieuwe laag over de kaart gelegd. De boeien zijn nu ook aan te klikken: